Bà Nguyễn Thị Hiền khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp...

18/03/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Hoàng Văn Biện (chồng bà Hiền) ở thôn Đạo Hoàng, khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình năm 2008.

UBND tỉnh trả lời:

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1062/UBND-TD3 ngày 18/02/2021 và Văn bản số 477/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 26/02/2021 của Sở TN&MT, xong trước ngày 30/4/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: