Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của 19 hộ dân ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (lần hai)

03/03/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: