Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Hoàng Văn Biện (chồng bà Hiền) ở thôn Đạo Hoàng, khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình...

19/02/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Hoàng Văn Biện (chồng bà Hiền) ở thôn Đạo Hoàng, khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Nội dung 1: Kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình năm 2008; Nội dung 2: xử lý một số người dân đóng cọc, búa, căng lưới B41 chiếm đất trái phép của gia đình.

UBND tỉnh trả lời:

- Nội dung 1: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên xác minh nguồn gốc đất (xác định cụ thể diện tích đất nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ) để xem xét, giải quyết dứt điểm, xong trước ngày 10/3/2021. Giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện, báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021.

- Nội dung 2: Chuyển đơn, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Vĩnh Yên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự theo nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hiền và xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: