Ông Đỗ Văn Trí ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 200 m2 đất ở do gia đình nhận chuyển nhượng của ông Đỗ Văn Ngân đã được Tòa nhân dân thành phố Vĩnh Yên giải quyết

17/12/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Đỗ Văn Trí ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 200 m2 đất ở do gia đình nhận chuyển nhượng của ông Đỗ Văn Ngân đã được Tòa nhân dân thành phố Vĩnh Yên giải quyết tại Bản án số 21/2018/DS-PT ngày 15/10/2018 và Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án số 25/2018/QĐ-SCBBA ngày 15/11/2018.

UBND tỉnh trả lời: Hướng dẫn ông Đỗ Văn Trí thực hiện theo Văn bản số 2935/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 29/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các tin đã đưa ngày: