Bà Nguyễn Thị Hiền ở thôn Đạo Hoàng, khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình năm 2008

17/12/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Hiền ở thôn Đạo Hoàng, khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình năm 2008.

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên xem xét, giải quyết dứt điểm, xong trong tháng 01/2021.

Các tin đã đưa ngày: