Bà Hà Thị Ngọc Quang (con gái bà Đặng Thị Ngọc Kỳ) ở số nhà 64, phố Mê Linh, khu hành chính 12, phường Liên Bảo: Kiến nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp GCNQSDĐ) cho gia đình với hạn mức 120 m2 đất ở

17/11/2020

Chi tiết câu hỏi:

Bà Hà Thị Ngọc Quang (con gái bà Đặng Thị Ngọc Kỳ) ở số nhà 64, phố Mê Linh, khu hành chính 12, phường Liên Bảo: Kiến nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp GCNQSDĐ) cho gia đình với hạn mức 120 m2 đất ở, còn lại là đất vườn tại khu hành chính 10, phường Liên Bảo.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải, UBND phường Liên Bảo kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 20/12/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: