Bà Phạm Thị Tuyết Nhiên ở nhà 54, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa: Kiến nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty kinh doanh than Vĩnh Phú tại phường Đống Đa

17/11/2020

Chi tiết câu hỏi:

Bà Phạm Thị Tuyết Nhiên ở nhà 54, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa: Kiến nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty kinh doanh than Vĩnh Phú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên để gia đình có căn cứ lập hồ sơ chia tách thửa đất ở.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, yêu cầu Sở TN&MT, UBND thành phố Vĩnh Yên khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7408/UBND-NN5 ngày 29/9/2020, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: