Ông Nguyễn Văn Đáng ở tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4, phường Tích Sơn: Đề nghị công nhận QSDĐ (cấp GCNQSDĐ) cho gia đình và không phải nộp tiền sử dụng đất vì: Gia đình đã nộp tiền cho UBND phường Tích Sơn từ năm 1993.

17/11/2020

Xử lý: Chuyển đơn, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên, Chi Cục thuế thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Tích Sơn xem xét, giải quyết và trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: