Ông Nguyễn Văn Lan và ông Nguyễn Mạnh Hùng ở khu phố An Sơn, phường Đống Đa: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh...

16/09/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Lan và ông Nguyễn Mạnh Hùng ở khu phố An Sơn, phường Đống Đa: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi, hủy bỏ một số quyết định giao đất của UBND tỉnh cho một số hộ dân thuộc khu dân cư nhà máy cơ khí cũ, phố An Sơn, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/11/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: