Ông Dương Văn Bình, Hoàng Văn Tường cùng 03 công dân ở làng Tấm, xã Định Trung đề nghị xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất và phản ánh việc giao ranh giới, mốc giới đất tại thực địa là không đúng

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Dương Văn Bình, Hoàng Văn Tường cùng 03 công dân ở làng Tấm, xã Định Trung:

Nội dung 1: Đề nghị xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho 05 hộ gia đình, với diện tích 1.075m2 đất ở/01 hộ tại làng Tấm, xã Định Trung.

Nội dung 2: Phản ánh việc giao ranh giới, mốc giới đất tại thực địa cho ông Tuyên Huân (người nhận chuyển nhượng đất) ở làng Tấm, xã Định Trung ra mép đường bê tông là không đúng.

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc (nêu rõ căn cứ pháp lý điều, khoản áp dụng), tổng hợp báo cáo toàn bộ quá trình xem xét, giải quyết của các cấp, ngành (kể các trường hợp có hồ sơ, giấy tờ như các hộ đang đề nghị nêu trên nhưng đã được UBND thành phố Vĩnh Yên công nhận QSDĐ đất 1.075 m2 đất ở); UBND tỉnh sẽ họp nghe Giám đốc Sở TN&MT báo cáo để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Nội dung 2: UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND xã Định Trung kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: