Đề nghị UBND tỉnh khi Trường Chuyên Vĩnh Phúc chuyển đến cơ sở mới thì để lại cơ sở vật chất cũ để mở rộng các trường học trên địa bàn phường Liên Bảo

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Trường Chuyên Vĩnh Phúc hiện đang xây dựng cơ sở mới. Hiện nay các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường đã quá tải. Vì vậy, đề nghị với Tỉnh khi Trường Chuyên Vĩnh Phúc chuyển đi thì để lại Trường Chuyên cũ trên đường Chu Văn An để mở rộng các trường học trên địa bàn phường Liên Bảo.

UBND tỉnh trả lời:

Theo kế hoạch, Trường Chuyên Vĩnh Phúc đang được đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2020. Sau khi Trường Chuyên Vĩnh Phúc chuyển đi thì để lại Trường Chuyên cũ trên đường Chu Văn An, vị trí này theo quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết vẫn được xác định là đất giáo dục. Do vậy, Sau khi Trường Chuyên Vĩnh Phúc chuyển đến cơ sở mới, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc mở rộng các trường học trên địa bàn phường Liên Bảo, đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất sử dụng đất trường học. 

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: