Đề nghị mở hàng rào chắn để thông đường từ khu đô thị đi khu đất giãn dân Tổ dân phố Mậu Lâm, phường Khai Quang tạo điều kiện cho nhân dân đi lại

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng có ý kiến với Ban quản lý khu đô thị Sông Hồng Thủ đô mở hàng rào chắn để thông đường từ khu đô thị đi khu đất giãn dân Tổ dân phố Mậu Lâm, phường Khai Quang tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.

UBND tỉnh trả lời:

Dự án Khu đô thị sinh thái Sông Hồng - Nam Đầm Vạc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên do Công ty CP tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô làm chủ đầu tư. Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở, thời điểm bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, vận hành là khi kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra, dự án chưa kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện để chuyển giao.

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào các nội dung quy định, Công ty CP tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô phối hợp với các Bên tiếp nhận (UBND thành phố Vĩnh Yên, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, ...) thực hiện các thủ tục bàn giao - tiếp nhận từng hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định. Việc mở hàng rào chắn để thông đường từ khu đô thị đi khu đất giãn dân Tổ dân phố Mậu Lâm, phường Khai Quang tạo điều kiện cho nhân dân đi lại sẽ được thực hiện khi Chủ đầu tư bàn giao lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý (hiện Dự án vẫn thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ đầu tư khu đô thị). 

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: