Ông Bùi Anh Tuấn ở số nhà 45, ngõ 17 đường Mê Linh, phường Liên Bảo: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 455, tờ bản đồ 25, diện tích 180 m2 ...

14/02/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Bùi Anh Tuấn ở số nhà 45, ngõ 17 đường Mê Linh, phường Liên Bảo: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 455, tờ bản đồ 25, diện tích 180 m2 đất tại tổ dân phố Minh Quyết, phường Khai Quang do gia đình nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (Thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ).

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Các tin đã đưa ngày: