Ông Dương Văn Bình, Hoàng Văn Tường cùng 03 công dân ở Làng Tấm, xã Định Trung: Đề nghị xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho 05 hộ gia đình, với diện tích 1.075m2 đất ở/01 hộ tại làng Tấm, xã Định Trung

21/01/2020

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND xã Định Trung kiểm tra, rà soát nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ liên quan, họp thống nhất và có văn bản trả lời công dân theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trong tháng 02/2020.

 

 

Các tin đã đưa ngày: