Ông, bà: Nguyễn Văn Thiêm, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Ánh Tuyết thường trú ở Làng Tấm, xã Định Trung: Đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp GCNQSDĐ) đất trồng cây lâu năm cho các hộ gia đình

12/12/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 28/02/2020.

Các tin đã đưa ngày: