Ông Nguyễn Thiết Lâm - Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Vĩnh Yên kiến nghị cấp kinh phí hoạt động, phụ cấp kinh phí cho người làm công tác Hội cựu Thanh niên xung phong

18/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Thiết Lâm - Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Vĩnh Yên (Địa chỉ: Số nhà 333, đường Lam Sơn, tổ dân phố Đông Hợp, phường Đồng Tâm): Kiến nghị cấp kinh phí hoạt động, phụ cấp kinh phí cho người làm công tác Hội cựu Thanh niên xung phong theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xem xét, giải quyết, trả lời công dân. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: