Ông Dương Văn Bình, Hoàng Văn Tường cùng 03 công dân ở Làng Tấm, xã Định Trung: Đề nghị xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho 05 hộ gia đình, với diện tích 1075m2 đất ở/01 hộ tại làng Tấm, xã Định Trung

18/11/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND thành phố Vĩnh Yên kiểm tra, rà soát hồ sơ, giấy tờ liên quan để xem xét, giải quyết đảm bảo công bằng và đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị các công dân chủ động cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan cho Sở TN&MT để được xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: