Bà Nguyễn Thị Hằng ở số 1, ngách 1, ngõ 10 đường Hoàng Công Phái, xã Định Trung: Đề nghị giải quyết việc Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc (nay là Công Ty TNHH MTV Chí Cường Vĩnh Phúc) chưa thành toán trả nợ tiền cho người lao động

03/10/2019
Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công Ty TNHH MTV Chí Cường Vĩnh Phúc xem xét, giải quyết và lời công dân theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: