Ông Phùng Văn Giảng ở số Nhà 23, phố Hốp, phường Hội Hợp: Nội dung 1: Không đồng ý với các Văn bản sau của Thanh tra tỉnh; Nội dung 2: Đề nghị khởi tố vụ án cố ý làm trái pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ...

03/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phùng Văn Giảng ở số Nhà 23, phố Hốp, phường Hội Hợp:

 Nội dung 1: Không đồng ý với các Văn bản sau của Thanh tra tỉnh: Kết luận số 55/KL-TTr.NV1 ngày 14/8/2012 kết luận nội dung tố cáo; Thông báo số 550/TTr.NV1 ngày 08/10/2015 về việc trả lời ông Phùng Văn Giảng theo Thông báo số 81/TB-UBND ngày 15/6/2015 về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2015; Văn bản số 407/TCT-TTr ngày 27/7/2016 về việc thực hiện Văn bản số 52/TB-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về việc thông báo kết quả tiếp công dân ngày 20/4/2016.

Nội dung 2: Đề nghị khởi tố vụ án cố ý làm trái pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, cấp giấy phép xây dựng trên diện tích lấn chiếm đường giao thông phường Hội Hợp quản lý.

Trả lời:

Nội dung 1: Trên cơ sở Báo cáo số 04/BC-TTr ngày 30/01/2019 của Thanh tra về kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Phùng Giảng ở phường Hội Hợp, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu với UBND tỉnh để trả lời ông Giảng theo quy định.

Nội dung 2: Giao Công an tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: