Ông Lương Văn Dưỡng và ông Đỗ Văn Chính ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất không canh tác được tại xứ đồng Đầu Khâu – Lỗ Đất, xã Thanh Trù ...

03/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Lương Văn Dưỡng và ông Đỗ Văn Chính ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất không canh tác được tại xứ đồng Đầu Khâu – Lỗ Đất, xã Thanh Trù do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị (chủ đầu tư) thi công cống tiêu sai thiết kế tại vị trí km1+582 thuộc Dự án đường 33m vào Khu đô thị Nam Đầm Vạc gây ngập úng.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh xác định rõ nguyên nhân gây ra thiệt hại, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; họp thống nhất, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xong trước ngày 30/4/2019.    

Giao UBND thành phố Vĩnh Yên chủ trì phối Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan kiểm tra, thống nhất xác định chính xác mức độ thiệt hại gửi Sở Xây dựng xong trước ngày 10/4/2019, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: