Ông Lương Văn Dưỡng và ông Đỗ Văn Chính ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất không canh tác được tại xứ đồng Đầu Khâu – Lỗ Đất, xã Thanh Trù ...

14/01/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Lương Văn Dưỡng và ông Đỗ Văn Chính ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất không canh tác được tại xứ đồng Đầu Khâu – Lỗ Đất, xã Thanh Trù do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị (chủ đầu tư) thi công cống tiêu sai thiết kế tại vị trí km1+582 thuộc Dự án đường 33m vào Khu đô thị Nam Đầm Vạc gây ngập úng.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị để xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc, xong trước ngày 28/2/2019.

Các tin đã đưa ngày: