Ông Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Liễu, Nguyễn Văn Học cùng 17 công dân khu 15, phường Liên Bảo đề nghị: Công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại sau khi thực hiện Dự án...

16/08/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Liễu, Nguyễn Văn Học cùng 17 công dân khu 15, phường Liên Bảo đề nghị:

- Công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận QSDĐ) và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại sau khi thực hiện Dự án đường Nguyễn Tất Thành năm 2002.

- Công nhận quyền sử dụng và áp dụng giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo giá đất thời điểm năm 2002 khi Nhà nước thu hồi, bồi thường thực hiện Dự án đường Nguyễn Tất Thành đối với diện tích được bố mẹ chia, tách đất trước năm 2014.  

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: