Bà Đặng Thị Quế ở khu Cầu Bút, xã Định Trung: Đề nghị giải quyết thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của gia đình đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 20/01/2008 cho ông Đào Văn Bình

16/08/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao UBND thành phố Vĩnh Yên chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với công dân để giải thích, hướng dẫn và xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

Các tin đã đưa ngày: