Ông Đặng Văn Quỳnh thôn Bá cầu, xã Sơn Lôi: Khiếu nại việc nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của gia đình để thực hiện Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt nhưng không bồi thường, hỗ trợ

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Đặng Văn Quỳnh thôn Bá cầu, xã Sơn Lôi: Khiếu nại việc nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của gia đình để thực hiện Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt nhưng không bồi thường, hỗ trợ. Yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết và bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho gia đình diện tích đất còn thiếu.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: