Ông Trần Văn Vượng (do ông Trần Hưng (bố đẻ) ủy quyền) tổ dân phố Trong Ngoài, thị trấn Hương Canh: Khiếu nại Quyết định của UBND huyện Bình Xuyên về việc thu hồi 100 m2 đất ở tại khu Cửa Đồng, thị trấn Hương Canh

18/06/2020

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: