Ông Nguyễn Khắc Thuật ở thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp đề nghị giải quyết giao đất ở cho gia đình.

18/05/2020

Chi tiết phản ánh: Ông Nguyễn Khắc Thuật ở thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp: Khiếu nại việc UBND xã Tam Hợp thu 800.000đồng tiền sử dụng đất ở từ năm 1990 nhưng đến nay chưa giao đất ở. Yêu cầu cơ nhà nước giải quyết giao đất ở cho gia đình.

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1636/UBND-TD4 ngày 13/3/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: