Bà Trần Thị Là cùng một số công dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân phản ánh một số sai phạm liên quan đến việc dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới

18/05/2020

Chi tiết phản ánh: Bà Trần Thị Là cùng một số công dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân: Nội dung 1: Phản ánh một số sai phạm liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa như: Chưa được sự đồng thuận của nhân dân đã chỉ đạo san gạt bờ thửa; chưa xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng đã ép nhân dân nhận ruộng; để người dân lấn chiếm đất nông nghiệp xây dựng nhà ở và lều quán kinh doanh trái phép làm giảm diện tích đất của các hộ sau khỉ được dồn điền, đổi thửa,...; Nội dung 2: Tố cáo một số sai phạm liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới (Công trình chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp) và cán bộ xã, thôn và người dân lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, lều quán kinh doanh trái phép; Nội dung 3: Kiến nghị không xây dựng lò đốt rác trên đất nông nghiệp tại thôn Can Bi; xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh trả lời: Nội dung 1: Chuyển đơn, giao Thanh tra tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1623/ƯBND-TD4 ngày 13/3/2020.

Nội dung 2,3: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo xem xét, giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: