Ông Nguyễn Quốc Thắm ở Chợ Tam Lộng, xã Hương Sơn: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 620, diện tích 126 m2

18/05/2020

Chi tiết phản ánh: Ông Nguyễn Quốc Thắm ở Chợ Tam Lộng, xã Hương Sơn: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 620, diện tích 126 m2 thể hiện trên Bản đồ quy hoạch do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc lập tháng 3/2016 ( do ông Nguyễn Quốc Thắm nhận chuyển nhượng lại Phiếu thu tiền của ông Hoàng Văn Xuyên)', Nội dung 2: Tố cáo việc ông, bà Tuân (Giang) xây dựng nhà, xưởng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông; Tố cáo việc xây dựng ki ốt để bán trên diện tích đất quy hoạch làm chợ, khu vệ sinh tại xã Hương Sơn.

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên xem xét, giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật.

 

 

Các tin đã đưa ngày: