Bà Nguyễn Thị Cam cùng một số công dân (30 người) thuộc các thôn Phục Khải, Đồng Nhạn, Quảng Thiện, Gò Cao, xã Thiện Kế kiến nghị mở cổng phụ Khu công nghiệp Bá Thiện II và xét giao đất ở cho các con em của các hộ dân bị Nhà nước thu hồi

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Cam cùng một số công dân (30 người) thuộc các thôn Phục Khải, Đồng Nhạn, Quảng Thiện, Gò Cao, xã Thiện Kế:

Nội dung 1: Kiến nghị mở cổng phụ Khu công nghiệp Bá Thiện II để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Nội dung 2: Xét giao đất ở cho các con em của các hộ dân bị Nhà nước thu hồi toàn bộ đất ở, đất nông nghiệp Nhà nước để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp Bá Thiện II.

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh tiếp nhận ý kiến của công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương liên quan sẽ đi kiểm tra thực tế và trao đổi, thỏa hiệp với Chủ đầu tư Khu Công nghiệp để xem xét, chỉ đạo giải quyết (Giao UBND huyện Bình Xuyên chuẩn bị báo cáo cụ thể vụ việc để báo cáo tại buổi kiểm tra thực tế).

Nội dung 2:

- UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1285/UBND-CN3 ngày 03/3/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch Cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế.