Ông Lưu Thế Thủ, Nguyễn Khắc Vinh, Đào Trọng Lễ cùng một số công dân ở thôn Gò Cao (cũ), xã Thiện Kế đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tạm và san lấp mặt bằng tại khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của các hộ để xây dựng KCN Bá Thiện I từ năm 2006

23/03/2020

Trả lời:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang sẽ chủ trì cùng các đơn vị liên quan sẽ đi kiểm tra thực tế để xem xét, chỉ đạo giải quyết (Giao UBND huyện Bình Xuyên chuẩn bị báo cáo cụ thể vụ việc để báo cáo tại buổi kiểm tra thực tế).