Bà Trần Thị Là cùng một số công dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân phản ánh một số sai phạm quan đến việc dồn điền, đổi thửa

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Trần Thị Là cùng một số công dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân: Phản ánh một số sai phạm quan đến việc dồn điền, đổi thửa như: Chưa được sự đồng thuận của nhân dân đã chỉ đạo san gạt bờ thửa; chưa xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng đã ép nhân dân nhận ruộng; để người dân lấn chiếm đất nông nghiệp xây dựng nhà ở và lều quán kinh doanh trái phép làm giảm diện tích đất của các hộ sau khi được dồn điền, đổi thửa,...

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bình Xuyên tiến hành thanh tra việc thực hiện dồn điền đổi thửa đối với xã Phú Xuân theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: