Đề nghị UBND tỉnh làm một đường công vụ dành riêng cho xe chuyên chở đất đá chạy qua khu dân cư trên địa bàn xã Trung Mỹ

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Hiện nay xã Trung Mỹ vẫn còn nhiều công ty khai thác hạ cote đất và đá gây ảnh hưởng đến đường giao thông và môi trường trên địa bàn xã Trung Mỹ. Đề nghị UBND tỉnh làm một con đường công vụ chuyên chở đất đá, không làm ảnh hưởng đến môi trường có xe chở đất, đá chạy qua khu dân cư và làm ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trung Mỹ

UBND tỉnh trả lời:

Trước tiên, UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến các công trình giao thông trên địa bàn xã Trung Mỹ do việc khai thác khoảng sản (đất san lấp, đá …) gây ra, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Xuyên và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện, đặc biệt là các xe quá chở vật liệu (đất, đá …) qua địa bàn xã Trung Mỹ; kiểm tra tải trọng ngay từ đầu nguồn (tại mỏ đất, đá …), yêu cầu chở đúng tải trọng, che phủ thùng xe, không để bụi bẩn, vật liệu rơi vãi gây mất vệ sinh môi trường.

- Về đầu tư tuyến đường công vụ chuyển chở đất đá: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND huyện Bình Xuyên và đơn vị liên quan kiểm tra đề xuất trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch được duyệt, nhưng phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp, đúng theo qui định.

 

Các tin đã đưa ngày: