Đề nghị làm mới một cây cầu nối từ trung tâm xã Trung Mỹ sang thôn Trung Mầu, Gia Khau để phục vụ nhân dân đi lại và các cháu đi học được thuận lợi

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Xã Trung Mỹ có 01 đập tràn từ trung tâm xã sang thôn Trung Mầu, Gia Khau mỗi khi mưa lũ và xả Lũ thi lại ngập đập tràn nhân dân không đi lại được, đặc biệt là các cháu học sinh đi học, nhiều khi không qua được phải nghỉ học. Đề nghị UBND tỉnh ghi vốn làm mới một cây cầu để phục vụ nhân dân đi lại và các cháu đi học được thuận lợi.

UBND tỉnh trả lời:

Đập tràn Trung Mầu nối từ trung tâm xã Trung Mỹ sang thôn Trung Mầu, hàng năm trong mùa mưa lũ hồ Thanh Lanh thường xả lũ từ 1-3 lần, khi xả với lưu lượng từ 15m3/s trở lên, đập tràn Trung Mầu bị ngập, nước chảy xiết người dân và phương tiện giao thông không đi lại được. Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước và trong khi xả tràn Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo đã phối hợp với UBND xã Trung Mỹ cử cán bộ, nhân viên trực 2 đầu tràn để ngăn người qua lại. Về lâu dài việc đầu tư xây dựng cầu qua tràn là cần thiết để đảm bảo đi lại và tính mạng của nhân dân, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu qua đập tràn, Sở Kế hoạch & ĐT đề xuất nguồn kinh phí để dự án sớm được triển khai.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: