Nhân dân xã Trung Mỹ đề nghị UBND tỉnh thu hồi Quyết định quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Trung Mỹ

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Việc UBND tỉnh quy hoạch nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Trung Mỹ, địa điểm xây dựng ngay đầu nguồn nước và cạnh hồ chứa nước phục vụ sản xuất, phục vụ cung cấp nước sinh hoạt qua trạm xử lý nước sạch của trên 300 hộ dân. Vậy nhân dân xã Trung Mỹ đề nghị UBND tỉnh thu hồi Quyết định quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Trung Mỹ.

UBND tỉnh trả lời:

* Việc đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt nói chung, nhà máy xử lý rác thải tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên nói riêng là chủ trương đúng đắn, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua nhằm góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm do rác thải đang rất bức xúc hiện nay. Ngày 17/9/2018 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 1432-TB/TU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thực hiện, địa điểm triển khai tại khu vực gần mỏ đá Vinh Quang (đã hết hạn khai thác, hiện đang thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ) thuộc địa phận thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chấp thuận phạm vi địa điểm phục vụ công tác nghiên cứu lập dự án tại Văn bản số 8755/UBND-CN3 ngày 05/11/2018.

Vị trí này là một thung lũng có cao độ thấp nhất là 52m, được che chắn bởi các dãy đồi, núi tại các phía Bắc (cao độ 92 đỉnh từ 202m sang 228m), phía Đông Nam (cao độ đỉnh từ 106m đến 128m) và phía Tây (cao độ đỉnh từ 93m đến 128m). Vị trí này cách khu dân cư gần nhất khoảng trên 1,2km về phía Đông và phía Nam. Do vậy khi được xây dựng, nhà máy xử lý rác thải sẽ được che chắn bởi các dãy đồi, núi và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, khi đi vào hoạt động, rác thải sẽ được vận chuyển theo hướng từ đường tỉnh ĐT310 đi theo đường AV-05 (khoảng 0,5km) về nhà máy, không đi qua các khu dân cư tập trung.

* Tổng diện tích lập quy hoạch là 29,0636 ha, trong đó:

- Diện tích lập dự án là 28,5848 ha, bao gồm: Xây dựng nhà máy là 8,5384 ha; trồng cây xanh cách ly, đảm bảo an toàn về môi trường là 20,0646 ha.

- Diện tích làm đường giao thông từ đường AV-05 vào nhà máy là 0,4788ha.

Toàn bộ diện tích quy hoạch triển khai dự án có nguồn gốc là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân của địa phương sử dụng (không có diện tích thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo quản lý).

* Khoảng cách an toàn về môi trường

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008/BXD) quy định khoảng cách an toàn về môi trường nhỏ nhất giữa nhà máy xử lý chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác là  ³ 500m.

Vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy có khoảng cách đến khu dân cư gần nhất khoảng 1,2km. Như vậy về khoảng cách an toàn về môi trường là đảm bảo theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, đối với các nhà máy xử lý rác nói chung, nhà máy rác tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên nói chung, chủ trương của tỉnh là sẽ xây dựng một nhà máy có công nghệ tiên tiến, hiện đại. Rác thải sau khi vận chuyển về nhà máy sẽ được chứa trong hầm kính bằng bê tông cốt thép, không phát sinh nước rỉ rác ra bên ngoài cũng như ngấm xuống đất. Nước thải bao gồm cả nước rỉ rác sẽ được thu gom, xử lý, tuần hoàn tái sử dụng nên không phát thải ra môi trường. Do vậy sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước khu vực hồ chứa nước xung quanh (nội dung này Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổng hợp trả lời tại Văn bản số 717/SNN&PTNT - KH ngày 6/5/2019).

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: