Bà Trần Thị Là cùng một số công dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân: Nội dung 1: Tố cáo một số cán bộ xã, thôn và người dân lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở và lều quán kinh doanh trái phép ...

17/02/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Trần Thị Là cùng một số công dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân: Nội dung 1: Tố cáo một số cán bộ xã, thôn và người dân lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở và lều quán kinh doanh trái phép; Nội dung 2: Kiến nghị không xây dựng lò đốt rác trên đất nông nghiệp tại thôn Can Bi; Nội dung 3: Phản ánh việc dồn điền đổi thửa chưa được sự đồng thuận của nhân dân đã chỉ đạo san gạt bờ thửa; chưa xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng đã ép nhân dân nhận ruộng; đề nghị sớm xem xét, giải quyết này để giao đất cho nhân dân sản xuất,…

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (Lưu ý: Trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh của công dân liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa để sớm giao đất nông nghiệp cho nhân dân sản xuất).

 

Các tin đã đưa ngày: