Ông Nguyễn Văn Vân ở xóm Chũng, xã Quất Lưu: Không đồng ý Quyết định số 1521/QĐ-CT ngày 04/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Văn Vân với hộ ông Nguyễn Trí Đằng ở xóm Chũng, xã Quất Lưu.

21/01/2020

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 121/UBND-TD4 ngày 08/01/2020.