Trả lời về việc của bà Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đồng Vang, xã Kim Long: Năm 2009, Nhà nước thu hồi 800,4m2 đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để làm đường Hợp Châu- Đồng Tĩnh 20/09/2014

Bà Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đồng Vang, xã Kim Long: Năm 2009, Nhà nước thu hồi 800,4m2 đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để làm đường Hợp Châu- Đồng Tĩnh, đến nay gia đình chưa được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đề nghị Nhà nước bồi thường theo đơn giá năm 2014 và hỗ trợ số tiền lỡ vụ không canh tác 5 năm (từ năm 2009- nay).

Trả lời về việc của ông Đặng Văn Thuấn cùng 30 công dân ở thôn Cao Quang, xã Cao Minh: Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên ban hành Quyết định số 1979, 1982/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về thu hồi và cho phép chuyển đổi mục đích sử đất. 20/09/2014

Ông Đặng Văn Thuấn cùng 30 công dân ở thôn Cao Quang, xã Cao Minh: Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên ban hành Quyết định số 1979, 1982/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về thu hồi và cho phép chuyển đổi mục đích sử đất và Quyết định số 3261, 3262/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 về cấp GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Hoàng Mạnh Lĩnh và ông Nguyễn Văn Tân để sử dụng làm trang trại là sai phạm; không đồng ý Kết luận số 06/KL- CT ngày 28/7/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên.

Trả lời đề nghị của bà Ngô Thị Khơi ở Tổ dân phố Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng: Đề nghị trả lại 02 sào đất tại Sân Vật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20/09/2014

Bà Ngô Thị Khơi ở Tổ dân phố Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng: Đề nghị trả lại 02 sào đất tại Sân Vật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích gia đình khai hoang từ năm 1975; đề nghị UBND phường Phúc Thắng bồi thường 210m2 đất làm đường giao thông.

Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Sang ở thôn Lạc Trung, xã Bình Dương: Tố cáo ông Lê Văn Phong ở thôn Lạc Trung kê khai gian lận diện tích 480m2 đất tại thửa số 15, bản đồ 299; 20/09/2014

Ông Nguyễn Văn Sang ở thôn Lạc Trung, xã Bình Dương: Tố cáo ông Lê Văn Phong ở thôn Lạc Trung kê khai gian lận diện tích 480m2 đất tại thửa số 15, bản đồ 299; Tố cáo Hội đồng BTGPMB và Phòng TN&MT huyện Vĩnh Tường kê khai khống 738,1m2 là đất khai hoang để tham ô, chiếm đoạt số tiền BTGPMB đối với công trình nâng cấp, cải tạo đường Bình Dương- Đại Đồng.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: