Câu hỏi: Cử tri phường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên) đề nghị điều chỉnh lại hệ thống tín hiệu đèn giao thông đoạn đường Lạc Long Quân đi Quốc lộ 2, vì nguy cơ không an toàn; 26/09/2014

Cử tri phường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên) đề nghị điều chỉnh lại hệ thống tín hiệu đèn giao thông đoạn đường Lạc Long Quân đi Quốc lộ 2, vì nguy cơ không an toàn; đề nghị cho nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 23 chạy từ ngã ba cây Si Thanh Tước qua thôn Phú Thứ xã Tiền Châu ra Quốc lộ 2, hiện nay đã hư hỏng nặng.

Câu hỏi: Cử tri thị trấn Hoa Sơn, Sơn Đông, Triệu Đề (Lập Thạch) đề nghị tỉnh có chủ trương sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 307, đoạn từ xã Liễn Sơn đi xã Thái Hòa hiện đã xuống cấp; 26/09/2014

Cử tri thị trấn Hoa Sơn, Sơn Đông, Triệu Đề (Lập Thạch) đề nghị tỉnh có chủ trương sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 307, đoạn từ xã Liễn Sơn đi xã Thái Hòa hiện đã xuống cấp; đầu tư xây dựng cầu Phú Hậu, xã Sơn Đông tạo thuận tiện giao thông với huyện Vĩnh Tường và tỉnh Phú Thọ.

Câu hỏi: Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các cầu qua suối trên tuyến giao thông tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã đã bị hư hỏng. 26/09/2014

Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các cầu qua suối trên tuyến giao thông tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã đã bị hư hỏng, đặc biệt là đập tràn qua suối Đại Điền, xã Đại Đình thuộc tuyến giao thông từ Đại Đình đi Đồng Tĩnh - Tam Dương.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: