Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn chống xuống cấp trường học do nguồn vốn đầu tư XDCB theo nguyên tắc và tiêu chuẩn. 27/09/2014

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn chống xuống cấp trường học do nguồn vốn đầu tư XDCB theo nguyên tắc và tiêu chuẩn của huyện thấp, nguồn thu ngân sách khó khăn, không đủ nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học.

Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo việc UBND huyện đã có quyết định về danh mục công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg 27/09/2014

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo việc UBND huyện đã có quyết định về danh mục công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 nhưng đến nay vẫn chưa được giải ngân.

Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xem xét việc lấy đất để đắp bờ bao của dự án cải tạo vùng trũng nuôi trồng thủy sản xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. 26/09/2014

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xem xét việc lấy đất để đắp bờ bao của dự án cải tạo vùng trũng nuôi trồng thủy sản xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tại điểm sát chân ta luy bên phải tuyến đường Tỉnh lộ 303 làm lún, sụt nền mặt đường đoạn từ km7+00 - km9+500 gây mất an toàn cho người và các phương tiện giao thông.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: