Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ của Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 19-12-2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tăng cường cơ sở vật chất trường học đến năm 2015. 08/10/2014

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ của Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 19-12-2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tăng cường cơ sở vật chất trường học đến năm 2015. Tăng mức hỗ trợ lên 2 lần với mức hỗ trợ hiện nay do giá vật tư xây dựng, lương cơ bản các năm đều điều chỉnh tăng.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: