Trả lời đề nghị của ông Vũ Văn Định cùng một số công dân ở thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc: Năm 1998, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437 thu hồi 3600m2 đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ gia đình, cá nhân để chuyển mục đích sang đất ở.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

 

 

Các tin đã đưa ngày: