Trả lời đề nghị của ông Nguyễn Anh Trung ở thôn Mai Khê, xã Trung Kiên: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo UBND huyện Yên Lạc thanh lý 02 cây gỗ sưa bị chết ở Đình Mai Khê.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại vụ việc, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh trong tháng 9/2014.

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: