Trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Canh ở xã Thiện Kế: Tố cáo ông Đặng Đức Nuôi- Nguyên Chủ tịch UBND xã Thiện Kế.

20/09/2014

Trả lời:

UBND tỉnh xem xét, rà soát lại việc giải quyết đơn của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Các tin đã đưa ngày: