Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Sang ở thôn Lạc Trung, xã Bình Dương: Tố cáo ông Lê Văn Phong ở thôn Lạc Trung kê khai gian lận diện tích 480m2 đất tại thửa số 15, bản đồ 299;

20/09/2014

Trả lời:

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị công khai Báo cáo số 61/BC- TTr ngày 06/8/2014, hướng dẫn giải thích cho công dân những nội dung còn thắc mắc, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/9/2014.

 

 

Các tin đã đưa ngày: