Trả lời đề nghị của ông Phan Văn Sang ở xã Nghĩa Hưng: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với gia đình ông Mạc.

20/09/2014

Trả lời:  

Vụ việc đã được Tòa án nhân dân tối cao giải quyết tại Bản án số 122/2012/HC- PT ngày 06/7/2012. Vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: