Trả lời đề nghị của ông Nguyễn Đức Tài ở thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa: Đề nghị giải quyết đất đai.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Tường xem xét, giải quyết xong trong tháng 9/2014.

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: