Trả lời về việc của ông Nguyễn Tiến Thực ở Khu đô thị Đồng Sơn, phường Trưng Trắc: Phản ánh bản Quy hoạch đất ở tại khu tập thể Apatít xâm phạm vào diện tích đất ở của gia đình.

20/09/2014

Trả lời: 

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên chỉ đạo, giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: