Trả lời đề nghị của bà Đinh Thị Phúc ở thôn Cao Quang, xã Cao Minh: Đề nghị giải quyết chế độ hưu trí và làm sổ BHXH.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: