Trả lời đề nghị của ông Trịnh Kim Âu ở thôn Yên Điềm, xã Cao Minh: Đề nghị UBND thị xã Phúc Yên bàn giao đất tại thực địa ô đất số 02 gia đình trúng đấu giá từ năm 2007 và đã được UBND thị xã Phúc Yên cấp GNCQSD số AB 875882 ngày 28/6/2007.

20/09/2014

Trả lời:

 

 

 

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2014.

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: