Trả lời về việc của bà Ngô Thị Khai ở Tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng: Tố cáo ông Đinh Kim Tuyên- Chủ tịch, ông Nguyễn Trung Kiên- cán bộ địa chính và một số cán bộ thị xã Phúc Yên vi phạm Luật Đất đai...

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

 

Các tin đã đưa ngày: